Aby vám svět IT nebyl cizí

Emailový seminář „Desatero pro email“ Vám v deseti jednoduchých lekcích ukáže, jak rapidně můžete zvýšit efektivitu své práce s tak běžným nástrojem, jako je elektronická pošta.

Email dnes používá téměř každý a to jak v zaměstnání, tak i v osobním životě. Většina lidí má více než jednu emailovou adresu. Počet zpráv doručených elektronickou poštou několikanásobně převyšuje počet standardních dopisů a tento nepoměr se bude stále zvyšovat. Přijímanou a odesílanou poštou budeme brzy zahlceni, nebudeme stíhat všechnu komunikaci vyřídit, nebudeme schopni vyhledat v záplavě informací to, co právě potřebuje, naše efektivita bude klesat, frustrace narůstat… nebo ne?

Jsem přesvědčen, že to tak být nemusí. Nabízím Vám řešení. Přihlaste se zdarma k odběru emailového semináře „Desatero pro email“ a obratem Vám přijde do schránky první lekce semináře. A další pak budou chodit vždy po týdnu.

Proč po týdnu? Abyste mohli během každého týdne zavést do Vaší praxe jedno pravidlo desatera.

Emailový seminář Vám bude doručován zcela zdarma. Bez investic z Vaší strany se jeho použití neobejde. Bude třeba zavést určité změny ve Vaší práci. Jste připraveni? Pak vyplňte svou emailovou adresu do níže uvedeného formuláře a Vaše změna může začít.

Hodně úspěchů ve Vaší práci!

Mentor je člověk, který má ve svém oboru bohaté zkušenosti a tyto zkušenosti chce a dovede předávat jiným. Počítačový mentor je (velmi zjednodušeně) ten, kdo má bohatou praxi v oblasti počítačů a práce s nimi a má zájem tyto informace předávat dál.

Kontaktujte nás

© iNexia, s.r.o. 2006 - 2019