Aby vám svět IT nebyl cizí

Jmenuji se Jiří Brázda a jsem autorem a provozovatelem projektu „Počítačový mentor“.

Ve své dosavadní kariéře jsem nejprve 8 let pracoval jako správce počítačové sítě a programátor, později jsem založil vlastní společnost iNexia, která poskytuje komplexní IT služby pro malé a střední firmy a živnostníky.

V průběhu celé své praxe jsem postupně nabýval přesvědčení, že kvalitními klasickými IT službami je možné zajistit bezproblémovou funkci počítače a sítě, ale k opravdu maximálnímu využití potenciálního komfortu, který jim jejich počítač nabízí, uživatelům schází zručnost a praktické zkušenosti.

Proto jsem se rozhodl připravit a neustále rozvíjet projekt „Počítačový mentor“. V rámci tohoto projektu budu předávat praktické zkušenosti a dovednosti s prací na počítači lidem, kteří počítač ke své práci nutně potřebují, ale informační technologie nejsou jejich hlavním oborem.

Cílem je to, aby každý uživatel získal maximální možný užitek, který mu jeho technika nabízí, a naopak aby neztrácel zbytečně čas a peníze opravami a hledáním řešení problému (které se často rovnají objevování kola  )

Věřím, že znalostmi a zkušenostmi nabytými během mé praxe, Vám mohu nejen ušetřit spoustu času a problémů, ale zejména přinést nemalé zisky.

Váš Jiří Brázda
Počítačový mentor

Mentor je člověk, který má ve svém oboru bohaté zkušenosti a tyto zkušenosti chce a dovede předávat jiným. Počítačový mentor je (velmi zjednodušeně) ten, kdo má bohatou praxi v oblasti počítačů a práce s nimi a má zájem tyto informace předávat dál.

Kontaktujte nás

© iNexia, s.r.o. 2006 - 2019