Aby vám svět IT nebyl cizí

Seminář je koncipován jako praktický workshop. Veškeré prezentované funkce budou ihned aplikovány na připravené vzorové dokumenty.

Seminář je logicky rozdělen na 2 bloky:

  • Dopolední blok je věnován základním funkcím tabulkového kalkulátoru – práci s daty a schránkou, vzorcům a odkazům, formátování dat a nastavení aplikace
  • Odpolední blok již rozebírá pokročilé funkce – práci s grafy, styly a šablonami, kontingenčním tabulkám a grafům a importu a exportu dat

Na semináři se předpokládá, že účastník s excelem alespoň občas pracuje, chce se však naučit technikám, jak své rutinní činnosti zefektivnit a samozřejmě objevit nové funkce, které využije ve své každodenní praxi.

Účastníci si na seminář přinesou vlastní notebooky, na kterých budou zpracovávat zadané praktické úkoly spolu s lektorem.

Přednášející: Ing. Jiří Brázda, specialista na efektivní práci s PC, počítačový mentor

Cena: 1490 Kč bez DPH

Mentor je člověk, který má ve svém oboru bohaté zkušenosti a tyto zkušenosti chce a dovede předávat jiným. Počítačový mentor je (velmi zjednodušeně) ten, kdo má bohatou praxi v oblasti počítačů a práce s nimi a má zájem tyto informace předávat dál.

Kontaktujte nás

© iNexia, s.r.o. 2006 - 2019